Hamar Bryggeris Venner

HBVVi bevarer og videreformidler historien om Hamar Bryggeri

Foreningen Hamar Bryggeris venner ble formelt stiftet 27.mars 2017.

Hamar Bryggeris venner har som formål å spre kunnskap om Hamar Bryggeris historie både lokalt og nasjonalt. Vi jobber for å sikre at dokumentasjon, lokaliteter og historiske gjenstander blir tatt vare på for ettertiden.

Vår hovedambisjon er å tilby en permanent museumsutstilling i deler av det gamle bryggerilokalene i Hamar, i samarbeid med eier Utstillingsplassen Eiendom AS.

Under Museumsnatt blir det offisiell åpning av «Brygghus med vinduer» og servering av 3P i Gildehallen: Pølser trukket i øl, Pils og Potetsalat.

Hele kvelden: Ny utstilling
Vi i Hamar Bryggeris venner tar vare på Hamar Bryggeris historie
gjennom våre lokaliteter og gjenstander som er samlet inn. På
Museumsnatt vil det være offisiell åpning av Brygghus med vindu, og
her vil publikum kunne se både etiketter og flasker som er samlet inn.
Bryggeriets venner vil også være tilstede, og fortelle om bryggeriets
historie og vise rundt i lokalene.